Tuloksia

Keskimäärin joka kolmas inbound -liidi tuo kaupan!

Kun yrityksen verkkosivut ja edealer™ Lead Engine yhteydenottokanavat kunnossa ja SEO-optimoidut, hakukonemainonta asiallisesti hoidettu, inbound liidejä myös tulee. Usealle yritykselle on tullut yllätyksenä liidien suuri määrä. Tämä luo nopeasti myyntijohdolle paineita muokata ja organisoida myyntiä ja tuotantoa uudelleen, jotta kasvaneeseen kiinnostukseen kyetään vastaamaan asianmukaisella tavalla.

Huolto-organisaatioiden tuottamat liidit ja myyntivinkit myynnille johtavat keskimäärin joka kolmannen kohdalla kauppaan. Verkon kautta tulevien tarjouspyyntöjen ja yhteydenottojen kohdalla saadaan samansuuntaisia tuloksia: joka kolmas inbound liidi johtaa kauppaan.

Panos/tuotto suhdeluku 1,5

edealer™ sovelluksen käyttöönotto, tähän linkitetyt kohderyhmät ja näiden analyysit, SEO -optimoinnit jne. tuottavat tuloksia, joiden suhdeluku on 1,5. Panostamalla 10.000 euroa, saa takaisin 15.000 euroa. Voidaan jopa antaa hintatakuu suhdeluvun toteutumiselle, sillä edellytyksellä, että saadaan riittävän tarkasti tietoon lähtokohdat, joista aloittaa ja joihin voidaan vaikuttaa.

Aina voi parantaa!

Ennätyksiä, jotka on tehty rikottaviksi:

• myynnin kasvu kolmessa kuukaudessa +71%

• asiakaskäyntien hit-rate yli 80%

82% enemmän uusia asiakkaita

• yli 200% enemmän uusia asiakasohjauksia, joista

• yli 50% johti kauppaan

• alan markkinajohtajuus