Tekemällä vähemmän saa enemmän – automatisointi

04.11.2013

Pilotoin erään ”kivijalka” -ketjun kanssa uutta liiketoimintakonseptia, jossa keskeisenä ajatuksena on myynnin jalkauttaminen asiakkaiden keskuuteen – radikaalia vallitsevien käytäntöjen murtamista siis. Jokseenkin hyvinhän tuo sujui, asiakaskohtaamisten hit-rate yli 80% (suomennettuna jos kohdataan 1000 asiakasta, näistä yli 800 ostaa) ja homma jatkuu.

Itselläni räjähti ns. päässä, kun mietin isommalla pensselillä asiakkaiden muuttunutta ostokäyttäytymistä, verkkokauppojen voimakasta kasvua, välillisten työvoimakustannusten käsittämättömän korkeaa rasitetta ja mobiiliteknologian kehittymistä.

Ajatellaanpa vaikka yleisesti ottaen yrityksiä, joilla on tarve kohdata asiakas ja määritellä asiakkaalle toimitettava tuote tai palvelu ja asentaa/toimittaa/huoltaa se.

Tekemällä vähemmän

– asiakaskontaktointi ja asiakkaan tarpeiden esikartoitus voidaan ulkoistaa

– myynti voidaan ulkoistaa (myyjät itsenäisiä yrittäjiä)

– tuotteen tai palvelun toimitus/asennus voidaan ulkoistaa

– asiakaspalautteen kerääminen voidaan ulkoistaa

edealer™ antaa yritykselle keinot ja välineet automatisoida, seurata, mitata ja ohjata koko prosessia, puuttua prosessiin jos siihen on tarvetta ja säätää prosessissa olevia voimavaroja reaaliaikaisesti. Yksi sovellus, johon eri osapuolet kytketään mukaan. Testattu ja toimii.

Yritys säästää

– tarvitaanko isoja toimitiloja myynnin käyttöön tai kivijalkamyymälöitä – enemmän palvelua sen sijaan

– työn sivukustannukset (kerroin 1.8), miksi maksaa, miksei ohjata näitä omaan katteeseen

– autot, kahvit, pikkujoulut, lounassetelit, lomarahat jne….

Yritys palvelee asiakkaitaan paremmin ja saa enemmän

– kontaktoitu asiakas ja sovittu tapaaminen on saavutettuun hit-rate lukuun nähden jo Ostaja, ei asiakas

– myyjä, joka asiakkaan tapaa, on selvillä asiakkaan tarpeista tehdyn esikartoituksen myötä ja kohtaa asiakkaan valmistautuneena Asiantuntijana, ei enää myyjänä. Pidän tätä tärkeänä huomiona. Asiakaskohtaamisten laatu moninkertaistuu.

– myyjän (= asiantuntijan) ajankäyttö tehostuu, myyntiin käytettävä aika lyhenee

– kontaktoitu asiakas saa lisäarvoa ja kokee yrityksen palvelun korkeatasoisena, joka taas generoi positiivista pöhinää sosiaalisessa mediassa.

Tässä on mielestäni hyvä liiketoimintakonsepti, joka vastaa nykyiseen asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokseen ja sen tuomiin haasteisiin.

Thomas

Näyttökuva 2014-01-08 kohteessa 20.17.46