Selvitys: Liidit jäävät usein hyödyntämättä, Suomen Asiakastieto Oy

18.12.2013

Pk-yrityksissä markkinoinnin ja myynnin yhteys on usein hatara

Suomen Asiakastieto Oy:n kyselytutkimus kertoo, että markkinoinnin tulokset jäävät usein hyödyntämättä. Joka viidennessä yrityksessä tieto mainoksen innostamista mahdollisista asiakkaista ei välity myyjille asti. Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan pk-yrityksissä markkinoinnin ja myynnin yhteys on usein hatara. Tällöin moni kiinnostava asiakkaita jää tavoittamatta ” Suurimmalla osalla kyselytutkimukseen osallistuneista yrityksistä markkinointi tuottaa jonkin verran liidejä. Yleisin liidin mukana tuleva taustatieto on puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Liidien jalostaminen oikeilla taustatiedoilla parantaa mahdollisuuksia tehdä kaupat. ”Taustoittamiseen kuluva aika ja mahdolliset turhat kontaktit suuren riskin sisältäviin yrityksiin voivat tulla kalliiksi, jos samalla parhaat asiakkaat kääntyvät kilpailijan puoleen”, Allén huomioi. Koko uutinen: http://www.marmai.fi/uutiset/selvitys+liidit+jaavat+usein+hyodyntamatta/a2222105

liiditutkimusLiidien automaattinen ohjaus ja hallinta parantaisi oleellisesti liidien tuottamien kauppojen syntymistä. Ehdottomasti suurin ongelma tänä päivänä on se, että liidit ohjataan jonkun sähköpostiin tai toimitetaan excell -tiedostona myyjille. Mitään liidien käsittelyyn liittyvää seurantaa ja mittausta yrityksillä ei ole, vaikka juuri liidi on se, joka mahdollistaa yrityksen kasvun.

Tehdään sitten outbound- tai inbound -markkinointia, riittävällä tasolla differoiva landing -page, joka ohjaa liidit automaattisesti edealer™ sovellukseen, tuottaa myyjälle tarpeelliset tiedot lähestyä asiakasta asiantuntija -mandaatilla.

Hoitomallit kannattaa miettiä valmiiksi

Markkinoinnin ja myynnin ketju kannattaa pienissäkin yrityksissä miettiä alusta loppuun valmiiksi. Mitä markkinoinnin tuottamille liideille tehdään? Miten, koska ja millä viestillä markkinointia jatketaan, jos potentiaalinen asiakas ei heti lämpene kauppoihin? Miten asiakassuhdetta hoidetaan ja mitä jatkossa tarjotaan, jos yritys ostaa heti jotain?

Lue lisää: Joka kolmas liidi tuottaa kaupan.