Ostopäättäjätutkimus Buersphere 2013

03.12.2013

B2B-ostoprosessia kartoittava tutkimus julkaistiin viime kuussa neljännen kerran. Tutkimukseen osallistui Englannista, Saksasta ja Ranskasta yli 500 B2B-ostajaa ja tutkimuksessa kysyttiin suoraan, mitä he oikeasti tekivät ennen isoa hankintaa (arvoltaan yli 20 000 puntaa).

Tutkimus löytyy allaolevasta osoitteesta:

http://www.baseone.co.uk/beyond/2013/09/the-2013-buyersphere-report-the-industrys-favourite-expose-of-b2b-buyer-beh

Tässä otteita tutkimuksesta:

Jopa 51 prosenttia vastanneista antoi tuottavuuden parantamisen arvosanaksi 8 (asteikolla 1-10), kun kysyttiin, miten tärkeäksi asia koettiin hankintoja tehdessä.

Tutkimukseen vastanneet henkilöt pitivät selkeästi hyödyllisimpänä tietona hintatietoa ja seuraavaksi hyödyllisimpänä tietona tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Mm. pikaoppaat ja asiakasreferenssit tulevat vasta selkeästi hintatiedon ja ominaisuuksien jälkeen hyödyllisyydessä mitattuna.

Suosituin lähde informaation hakemiseen oli ajateltujen palveluntoimittajien omat kotisivut. Kotisivuja piti tärkeimpänä tietolähteenä huimat 47 % vastanneista. Kotisivujen käyttöön liittyi kuitenkin paljon turhautumista. Yleisimmät turhautumisen lähteet tiedonhakuun liittyen olivat:

Pitkä vastausaika lisätietopyyntöihin
Vertailutiedon vähyys
Ylipäätään informaation vähyys
Liian paljon informaatiota
Informaatio väärää / epäuskottavaa
Informaatio vastaa myyntipuhetta