Businesta tytäryhtiönä suomessa

12.12.2011

Kvartaaliajanlaskulla mitattuna vuoden 2011 Q3 ja Q4 olivat sekasortoisen europolitiikan ja eurovaltioiden päättämättömyyden aikaa. Yrityksissä sen sijaan käytettiin luovaa mielikuvitusta ja tehtiin päätöksiä vaikeuksista huolimatta. Syksyn aikana edealer™ sovellusta pilotoinneista yrityksistä yli 90% päätti jatkaa sovelluksen käyttöä sekä laajentaa käyttäjäkuntaa yrityksen sisällä. Kiitos tästä.

Löytyi muutama yhteinen nimittäjä suurimmalle osalla uusista edealer™ sovelluksen käyttäjistä:

  • yritykset toimivat suuren ja tunnetun brandin alla
  • emoyhtiö sijaitsee Euroopassa
  • organisaation koko Suomessa on n. 10 henkeä (+jälleenmyyjät, jakelijat, huolto jne.)
  • emoyhtiöllä on Iso ja Raskas Järjestelmä, jota kaikkien tulee käyttää

Iso Järjestelmä on Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa ongelma näille yrityksille. Isoon Järjestelmään pääsee yleensä vain omalta tietokoneelta Järjestelmän vaatiman Clientin takia. Selaimella Iso Järjestelmä ei toimi vaan vaatii VPN-yhteyden, joka taas tekee Järjestelmään pääsyn ja sen lataamisen todella tuskaliaaksi. Ja tästä yksinkertisesta syystä johtuen Isoa Järjestelmää ei käytetä. Kun sitten esittelin näille Suomessa toimiville tytärorganisaatioille älypuhelimella ja tableteilla toimivaa kevyttä ja helppokäyttöistä edealer™ sovellusta, syntyi päätös pilotoinnista nopeasti. Osa pilotoinneista on tehty jopa salaa emoyhtiöltä ja jatkokäyttökin on piilotettu emoyhtiöltä erilaisten nimikkeiden alle.

Tuloksen tekemisen tarve ajaa periferiassa toimivat yritykset tekemään luovia ratkaisuja ja päätöksiä ohi emoyhtiön byrokratian ja Ison Järjestelmän. On kiitollinen tehtävä olla tässä hyödyksi.

Leave a Reply